GINOP Plusz- 1.4.3-24

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Kamatmentes hitel KKV-knak
A vállalkozás fejlesztésére

2024. április 30-tól december 30-ig igényelhető

0%-os HITELPROGRAM

nyílik meg a mikro-, kis és közepes cégek előtt.

Bevételt termelő, megtérülő technológiák megvásárlására!

Budapest kivételével az ország egész területén felhasználható.
Az igényelhető összeg nagysága tízmillió és százmillió forint között választható, amelyet a kormány nullaszázalékos kamat mellett biztosít. 

Az elszámolható költségek között az egyik legfontosabb tétel, amely vállalkozásának költségeit csökkentheti drasztikusan, a Megújuló energiaforrást hasznosító új eszközbeszerzés költségei (nyíl a tételre), amelynek mértéke a teljes hitelösszeg költségére vetítve max. 30%, viszont önmagában nézve is egy nagyon gyorsan, akár 1-3 év alatt megtérülő, bevételt termelő beruházás lehet.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközbeszerzés költségei

30%

Példa 15M Ft hitel felhasználására

Költségek a program előtt: 
(egy kertészeti vállalkozás esetében)

Havi villanyszámla jelenleg: 690.000 Ft/hó (150 Ft/kW-os áramdíjjal számolva)
Éves villanyszámla jelenleg: 8.280.000 Ft
10 év alatt a villanyszámla (ha maradna 150 Ft /kW): 82,8 Millió Forint 55.000.000 kW /év (nyáron kevesebbet fogyaszt)

A szükséges befektetés a villanyszámla kiváltására, amely a hitel segítségével kivitelezhető:
50 kW os napelemes rendszer – ami termel 65.000 Kw ot egy évben – ára 15 millió Ft

Költségek a program alatt:

Havi hiteltörlesztés a hitel futamideje alatt: 125.000 Ft / hó (120 hónapos futamidővel)

Évi törlesztés a hitel futamideje alatt: 1.500.000 Ft

Törlesztés a 10 éves futamidő alatt: 15.000.000 Ft

Eredmény 10 év alatt:
havi költségem 690.000 Ft/hó-ról 125.000 Ft/hó-ra csökkent
(havi 565.000 Ft-tal csökkentek a rezsiköltségek)

 

éves szinten 6.780.000 Ft megtakarítás
10 év alatt: 67,8 Millió Forint megtakarítás
Megtérülési idő: 2,2 év

A megtakarításokat fordíthatom:

1. fordítható pl. a bérekre – a vállalkozás fenntartható

2. új munkaerő felvételére – a vállalkozás bővül

3. korszerűsítésre, fejlesztésre fixen, előre tervezhetően – a vállalkozás fejlődik

4. 10 év alatt van 67.800.000 Ft tartalék a nem várt eseményekre – a vállalkozás biztonságban van

5. nyereséget fizethetek fixen előre tervezhetően – kiszámíthatóan – a vállalkozás nyereséges!

Kérésére kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, egyedi árajánlat kidolgozásához!

Kölcsön összege

– minimum 10 millió Forint – maximum 100 millió Forint 0% kamatozású hitel
Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.
Hitelprogramban kezdő vállalkozások által igényelhető kölcsön maximum 50 millió Forint lehet. Jelen Felhívás szerint kezdő vállalkozásnak minősülnek a három teljes, lezárt üzleti évvel nem
rendelkező vállalkozások.

Saját forrás

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható
költségek legalább 25%-a, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

Futamidők

 
A projekt megvalósítási határideje a szerződéskötést követő 18 hónap.

 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap
(ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében)
• a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
• a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
• a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
• a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap
min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

Kölcsönfelvevők köre

Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek legalább 5 főt foglalkoztatnak, és amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

Elszámolható költségek

Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben!

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka, mely az árajánlatban, adásvételi szerződésben szerepel) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 30%-os mértékben.
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható), legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a, TESZOR lista alapján
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége, valamint
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához szükséges új eszközök fentiek szerinti költsége, valamint az új elektromos gépjármű beszerzésének költségei együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 50%-át.

 

 • elektromos jármű beszerzése, a tárgyi eszköz beszerzésen belül maximum 50%-os mértékben, az alábbi feltételek mellett:
  Kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében. Egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be. A meghatározott értéknél magasabb nettó bekerülési értékű jármű nem számolható el. Tehát nem szerezhető be és nem számolható el olyan jármű, aminek a nettó ára magasabb az adott kategóriában alább meghatározott összegnél.
Gépjármű
kategória
Bruttó akkumulátor
kapacitás (kWh)
A projekt keretében elszámolható
gépjármű maximális nettó ára
M1 <=41 11 500 000 Ft
M1 41< 14 000 000 Ft
N1 és N2 <=49 17 000 000 Ft
N1 és N2 49<X<=74 22 000 000 Ft
N1 és N2 74< 25 000 000 Ft
Költségtípus Maximális mérték az
összes elszámolható költségre vetítve
Új tárgyi eszköz beszerzés el kell hogy érje az összes elszámolható költség legalább 50%-át. 100%
Új IKT eszközök beszerzésének aránya nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 30%-át 100%
Új elektromos jármű beszerzése nem haladhatja meg a beszerzendő új tárgyi eszközök elszámolható költségének 50%-át 100%
Megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazásához szükséges új
eszközbeszerzés költségei
30%
Immateriális javak 10%
Egyéb mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek és Képzési és tanácsadási szolgáltatások együttesen 5%
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek 2,5%

 

 • egyéb mérnöki és szakértői díjak tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás)
 • képzéshez kapcsolódó költségek, képzési és tanácsadási szolgáltatások
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőségellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek) legfeljebb az összes elszámolható költség 2,5%-a

Új elektromos jármű beszerzése és Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása költségtípusok együttes pályázata esetén együttesen maximum 50% igényelhető!

Biztosítékok köre

 

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el. A hitelprogram keretében az elvárt fedezet mértéke 50%.

 • a) új gép/berendezés/gépjármű vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/gépjármű fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/gépjármű fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
 • b) megújuló energiaforrást hasznosító technológia projektcél esetén, a kivitelezéssel érintett ingatlant kötelező bevonni fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.
  Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékekből számítva a tőkekitettség 50%-a, több hitelcél esetén a fedezettségi szintet az egyes hitelcélokat érintő tőkekitettséggel súlyozottan kell aggregáltan megállapítani.

A hitelprogramban nem nyújtható kölcsön

Új tárgyi eszköz beszerzése legalább az összes elszámolható költség 50%-a értékben!

 • egyedi tervezésű és gyártású eszköz 3 finanszírozására,
 • ingatlan vásárlásra,
 • mezőgazdasági termelő vállalkozás – azaz olyan természetes vagy jogi személy,
 • amelynek a kölcsönkérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik – projektje finanszírozására,
 • élelmiszeripari vállalkozás részére, illetve élelmiszeripari tevékenységre irányuló fejlesztési igényre (TEÁOR 10-11 besorolás szerinti főtevékenységű vállalkozások illetve erre irányuló fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 10-11 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből)
 • építőipari vállalkozás részére, illetve építőipari fejlesztési igényre (TEÁOR 41-43 kód szerinti főtevékenységű vállalkozások illetve erre irányuló fejlesztési igény. Továbbá kizáró feltétel az is, amennyiben az igénylő vállalkozásnak nem a 41-43 TEÁOR kód szerinti a főtevékenysége, azonban a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti év alapján, az árbevételének több mint 50%-a származik ezen tevékenység(ek)ből).


A hitelkérelmeket, pályázatokat április végétől lehet benyújtani az országszerte megtalálható MFB pontokon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?
MŰSZAKI KÉRDÉSE VAN?


Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és teljes körű tájékoztatást adunk!